PROGRAM

19.10.2023 KONFERENCE

8:00 REGISTRACE

9:00 - 9:10 BUSINESS2SCIENCE PLATFORM

Co to je B2S platforma, jaké konkrétní aktivity jako inovační centrum realizujeme a s jakými výsledky?

Pavel Csank, MSIC

9:10 - 9:55 KNOWLEDGE VALORIZATION 

Proč je toto téma důležité a co přinese? Ukážeme světovou best practice, jak pracovat s výsledky výzkumu směrem k úspěšnému                                    využití v praxi, a to jak v komerčním, tak i ve veřejném sektoru. Zároveň ukážeme, jak důležité jsou marketingové znalosti                                                   a postupy už při formulování samotných výzkumných projektů. Vše v angličtině s hostem z jedné z předních evropských zemí.

Kjell Håkan Närfelt, VINNOVA

9:55 - 10:55 PANELOVÁ DISKUSE č. 1: MARKETINGOVÁ EXCELENCE 

Aneb když se výzkumné zadání velmi efektivně na samotném začátku zaměřuje na maximalizaci šance využití v praxi.                       Jak je důležité propojení Technology Readiness Levelu a Marketing Readiness Levelu, jak posunout výsledky výzkumu k úspěšné         inovaci a jak efektivně posilovat financování organizace, aby nebyla závislá na grantových penězích? Ukážeme různé perspektivy, jak k marketingové excelenci přistupují v korporátu, v SME, ve start-upu a na univerzitě.

Moderátor: Vojtěch Nosek, UNICO

Panelisté: Zuzana Šitavancová, MoraviaLab s.r.o.; Jiří Lexa, Lemonero; prof. Ivo Vondrák, poslanec sněmovny Parlamentu ČR,   býv. rektor VŠB-TUO a hejtman MSK; Pavel Tuček, Hella/Forvia

10:55 - 11:25 Coffee break

11:25 - 12:25 PANELOVÁ DISKUSE č. 2: VÝZKUM TRHU

Jak se dělá výzkum trhu a co přináší? Jak tyto postupy využít pro zacílení vlastních výzkumných a vývojových aktivit. Na vše odpoví specialisté na výzkum trhu a lidé, kteří tyto techniky a zdroj informací využívají v oblasti strategického směřování výzkumu                                   a využití jeho výsledků.

Moderátorka: Adéla Hradilová, MSIC

Panelisté: Lenka Mynářová, Nafigate; Marcela Šimková, Data Servis - informace s.r.o.; Tomáš Zedníček, EPCI Academy;           Roman Badík, Enantis

12:25 - 13:25 Oběd

13:25 - 13:55 PŘÍPADOVÁ STUDIE: ABSENCE VÝZKUMU TRHU

Co může způsobit chybný výzkum trhu nebo jeho úplná absence při komercializaci?

Vojtěch Kadlec, UNICO

13:55 - 14:25 PŘÍPADOVÁ STUDIE: MARKETING READINESS LEVEL

Marketing je jednou z největších slabin inovačních projektů, protože vyžaduje u start-upů specifický přístup. Jak vypadá intuitivní přístup start-upu vs. postup v rámci MRL (Marketing Readiness Level)? 

Lenka Mynářová, Nafigate

14:25 - 14:45 PITCH-DECK SESSION 

Vybraní hosté formou elevator pitch během 2 minut představí, kdo jsou a s čím přichází (co vyvíjí, co zkoumají, co potřebují, jakou spolupráci chtějí navázat, jakého partnera hledají, co nabízí, co rozjíždí apod.), a mohou tak získat kontakty či nabídky spolupráce ze světa podnikání a výzkumu.

14:45+ ZÁVĚR A NETWORKING

Závěrečný networking, v rámci kterého mohou hosté rozvinout svou síť kontaktů o potenciální klíčové partnery. 

*změna programu vyhrazena

PITCH-DECK SESSION

PATENTENTER

Michal Jordán, CEO ve společnosti PatentEnter

V PatentEnter pomáhají velkým i malým podnikům, start-upům i akademickým institucím chránit nové nápady. V oblasti technologických inovací provádí rešerše na stav techniky či patentovou čistotu a zajišťují ochranu prostřednictvím patentů. Tam, kde je důležitá značka či design, zajišťují registrace ochranných známek a průmyslových vzorů. Nabytá práva také vymáhají a připravují související smlouvy. Služby umí zajistit prakticky po celém světě.


DVA MLUVČÍ

Radim Uher, Jednatel ve společnosti DVA MLUVČÍ s.r.o.

Dva mluvčí jsou marketingová agentura z Ostravy. Tři oblasti, ve kterých pomáhá s marketingem, jsou strategie, digitální komunikace a tvorba originálního obsahu. Jádro klientů tvoří malé a střední firmy vyrábějící produkty pod vlastní značkou a potřebou efektivně komunikovat. 


FRAUNHOFER INNOVATION PLATFORM FOR APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR MATERIALS & MANUFACTURING AT VSB – TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA 

Vladislav Kolarik, Vědecký pracovník odd. energetických systémů ve Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT (Pfintzal, Německo)

Fraunhoferova inovační platforma Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava (FIP-AI@VSB-TUO) je v tuzemsku ojedinělé česko-německé partnerství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s dvěma instituty prestižní Fraunhofer-Gesellschaft, největší organizace v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje v Evropě. Hlavním cílem společné platformy je řešení udržitelnější průmyslové výroby. Partneři se navzájem propojují a vkládají znalosti z oborů, v nichž jsou silní: VŠB – Technická univerzita Ostrava v oblasti umělé inteligence a výpočetní techniky nové generace, Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT v materiálovém výzkumu a energetických systémech a Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU ve výrobní technologii a výrobě. Spojení těchto kompetencí umožňuje nacházet obzvláště výkonná řešení pro celý průmyslový řetězec. FIP-AI@VSB-TUO nabízí mezioborová aplikačně orientovaná řešení pro řízení tepelné energie v průmyslových procesech, včetně vývoje materiálů a výrobních technologií integrujících metodiky umělé inteligence. Jde o otevřenou platformu, která usiluje o výraznější propojení s praxí a vítá spolupráci s dalšími aplikačními partnery.


MORAVSKOSLEZSKÝ VODÍKOVÝ KLASTR

Ing. Daniel Minařík, Ph.D., Předseda představenstva Moravskoslezského Vodíkového Klastru, z. s.


FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., Zástupce přednosty pro vědu a výzkum na Neurologické klinice FN Ostrava a vedoucí Centra klinických neurověd LF Ostravské univerzity 


TRANSFERA

Transfera je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.


ATE SYSTEM s.r.o.

V ATEsystem služby a řešení sklízejí úspěch již skoro 10 let. Věnujeme se vlastnímu vývoji strojového vidění na klíč, ale jsme také dodavateli všech předních světových výrobců kamerových komponent. Poskytujeme testy a studie proveditelnosti, zápůjčky kamer i konzultace řešení. V rámci komplexních služeb klienty vzděláváme v oblasti principů počítačového vidění a zpracování obrazu. S námi pozvednete svou kontrolu kvality na novou úroveň.


VR VITALIS

VR Vitalis je aplikace, která se zaměřuje na rehabilitace ve virtuální realitě. Pomáháme pacientům zefektivnit a zpříjemnit rehabilitaci a zdravotnický zařízením, nebo třeba i domovům sociálních služeb, zajistit svým pacientům a klientům motivační rehabilitaci, zvýšit počet pacientů na jednoho fyzioterapeuta, efektivně plánovat a vyhodnocovat rehabilitační cvičení, ale třeba i zaznamenávat a porovnávat pokroky pacientů a srovnávat je.


MSIC PODNIKATELSKÁ VESNICE

Pavel Csank, CEO MSIC