PROGRAM

23.9.2021 Konference

dopolední blok:

Zahájení | 9:30 - 9:45

Pavel Csank, MSIC

Od konference k platformě?


1. Role výzkumných organizací v rozvoji měst a regionů | 9:45 - 10:15

Prof. Jiří Blažek, Univerzita Karlova

Prezentace s Q&A

Výzkumné organizace, zvláště pak univerzity, mají zásadní vliv na dlouhodobou prosperitu ekonomiky. Jakými způsoby a formami dochází k šíření nových znalostí a technologií? Co konkrétně můžeme zlepšit na úrovni svého města a regionu?


2. Transfer technologií: Česko v mezinárodní perspektivě | 10:15 - 11:00

David Stíbal, i&i Prague s.r.o.

Rozhovor řízený Jiřím Krechlem s Q&A

Veřejné i soukromé investice do výzkumu se zvyšují. Rostoucí výzkumná kapacita přináší více výsledků. Některé mají světové parametry. Jak se nám vrací investice do výzkumu? Daří se špičkové výsledky výzkumu přenést do praxe a rentabilně aplikovat?


Coffee break | 11:00 - 11:15


3. Zdroj konkurenční výhody nebo černá díra na peníze? | 11:15 - 11:45

Karel Volenec, ELLA-CS, s.r.o.

Diskuse moderovaná Jiřím Krechlem s Q&A

Smělé inovační ambice vedou podnikatele k rozvoji vlastních VaV kapacit. Čím odvážnější je podnikatelský záměr, tím vyšší jsou rizika a finanční náročnost. Jak si s touto situací poradila inovační firma ČR z roku 2013? Jaké zkušenosti a doporučení budou nejvíce zajímat ostatní přítomné podnikatele?


4. Panelová diskuse: Jak na vzájemně prospěšnou spolupráci? | 11:55 - 12:55

Karel Volenec, ELLA-CS, s.r.o. & Radomír Zbožínek, Intemac Solutions, s.r.o. & Petr Šimoník, VŠB-TUO & Pavel Krečmer, CEITEC

Moderuje Vojtěch Kadlec, UNICO.AI

Bariéry spolupráce mezi aplikační a akademickou sférou jsou známé. V Česku v některých ohledech silnější než v některých jiných zemích. Jak se daří rozvíjet vzájemně přínosnou spolupráci konkrétním firmám a výzkumným organizacím? Jaké jejich osobní zkušenosti můžete využít ve vlastních firmách a výzkumných organizacích?


Oběd | 12:55 - 13:55


odpolední blok:

5. Jak na špičkový výzkum a jeho komercializaci? | 13:55 - 14:40

Prof. Radek Zbořil, VŠB-TUO

Prezentace a diskuse moderovaná Jiřím Krechlem s Q&A

Sousloví „špičkový výzkum“ hojně používá stále více lidí. Z výzkumu samotného se toto sousloví dostalo přes grantové organizace až do oblasti hospodářské politiky. Někdy se zdá, že sousloví cestou ztratilo smysluplný obsah. Jaké jsou parametry špičkového výzkumu dle jednoho z nejcitovanějších českých výzkumníků? Jak z výsledky takového výzkumu pracovat ve směru aplikačního využití a spolupráce s firmami?


6. Start-ups jako cesta komercializace | 14:40 - 15:10

Lukáš Doskočil, TESLA MEDICAL s.r.o.

Prezentace a diskuse moderovaná Pavlem Csankem s Q&A

Svět je dnes doslova posedlý start-upy. Přinejmenším v některých částech. Ve světě i u nás roste počet výzkumných organizací, pro které start-upy (v podobě tzv. spin-off firem) představují zajímavou cestu komercializace. Jak obtížné je v Česku vybudovat novou technologickou firmu opírající se o know-how z akademického prostředí? Lze některé zkušenosti zobecnit jako doporučení pro zakladatele a manažery nových firem tohoto typu?


Coffee break | 15:10 - 15:25


7. Spolupráce ve vzdělávání: Hella + Fakulta strojní VŠB-TUO | 15:25 - 15:45

Jaroslav Schwarz, HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.

Případová studie

Univerzity jsou hlavním zdrojem nových vysoce kvalifikovaných lidí na trhu práce. Technologické firmy spolu soutěží o nejnadanější studenty a nejvhodnější absolventy. Spolupráce ve vzdělávání bývá mnohdy prvním krokem na cestě ke úzké spolupráci ve výzkumu.


8. Contipro: rozvoj VaV kapacit a výzkumné spolupráce | 15:45 - 16:25

Vladimír Velebný, Contipro

Přednáška a diskuse s Q&A

Výzkumné organizace i high-tech firmy se koncentrují do velkých měst a jejich okolí. Příběh firmy Contipro ukazuje, že high-tech firmu a špičkové zázemí pro vlastní VaV lze vybudovat téměř kdekoliv. Jak ke spolupráci s výzkumnými organizacemi přistupují lídři ve svém oboru? Jak mohou univerzity a jiné výzkumné organizace jít více naproti potřebám takovýchto firem?


9. Závěr a networking | 16:25

Pavel Csank, MSIC

Večerní neformální setkání s networkingem.


*změna programu vyhrazena