PROGRAM


Těšit se můžete na vystoupení významných řečníků z obou sfér, nebude chybět panelová diskuse, konkrétní příběhy B2S spolupráce, pitch deck session high tech start ups, elitních výzkumníků, klastrů a dalších, networkingové prostory spojené s meetpoints a bohatým cateringem.


10.11.2022 KONFERENCE

8:00 Registrace

9:00 - 9:10 Různé podoby výzkumné excelence

Mgr. Pavel Csank, MSIC

9:10 - 9:40 Moderovaná diskuse s prof. Jiřím Damborským (Masarykova univerzita)

9:40 - 10:10 Moderovaná diskuse s MVDr. Michalem Kostkou (BioVendor)

10:10 - 10:40 Novinky z badatelské a aplikované excelence

10:40 - 11:10 Coffee break

11:10 - 11:15 Typické bariéry B2S spolupráce

David Uhlíř, JIC

11:15 - 12:25 Panelová diskuse na téma: Různé podoby excelence a bariéry B2S spolupráce

Moderátor: David Uhlíř, JIC

Panelisté: MVDr. Michal Kostka (BioVendor), David Stíbal, Ph.D (i&i Prague),

doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. (Fakultní nemocnice Ostrava), doc. Dr. Pavel Tuček (Hella/Forvia)

12:25 - 13:55 Oběd

13:55 - 14:25 Konkrétní B2S spolupráce: NILMORE (Hana Fořtová) + TUL

14:25 - 14:55 Konkrétní B2S spolupráce: ŠKODA AUTO, a.s. (Jana Polášek Filová, Ph.D., MSc.) + VŠB-TUO (Prof. Jan Platoš)

14:55 - 15:25 Pitch deck session

15:25 + Závěr a networking

*změna programu vyhrazenaNOVINKY Z BADATELSKÉ A APLIKOVANÉ EXCELENCE

Zástupci badatelské excelence a zástupci aplikované excelence během 3 minut představí:

  • na čem právě pracují;

  • jaký je jejich excelentní výsledek;

  • čím je unikátní;

  • v jaké je fázi z pohledu dotažení do praktického využití v případě aplikované excelence;

  • jak je to nové pro svět a jaké nové otázky to otevírá v případě badatelské excelence.


Prof. RNDr. MICHAL OTYEPKA, Ph.D., UPOL

PhDr. LENKA MYNÁŘOVÁ, NAFIGATE

Prof. Mgr. MAREK ELIÁŠ, Ph.D., OSU

HANA FOŘTOVÁ, NILMORE

Doc. MUDr. ONDŘEJ VOLNÝ, Ph.D., FNO

PhDr. PETR NILIUS, Ph.D., YAKNA, ProxyQB


PITCH DECK SESSION

High tech start ups, elitní výzkumníci, klastry a další formou elevator pitch během 3 minut představí, kdo jsou a s čím přichází (co vyvíjí, co zkoumají, co potřebují, jakou spolupráci chtějí navázat, jakého partnera hledají, co nabízí, co rozjíždí apod.), a mohou tak získat kontakty či nabídky spolupráce ze světa podnikání a výzkumu.


24 VISION SYSTEM

24 Vision System se zabývá kontrolou kvality řízenou umělou inteligencí pro detekci vad a kontrolu konfigurace. 24 Vision je nástroj využívající neuronové sítě a umělou inteligenci, která v principu myslí jako člověk, avšak pracuje s přesností stroje.


DISCIDIUS.

Discidius. je mladá firma z Jablunkova, která vyvíjí stejnojmenný produkt zaměřený na monitoring hovorů pomocí hlasové a emoční analýzy a umělé inteligence. Náš tým se skládá z nadšenců, kteří mají osobní zkušenosti jak z call center, tak i ze světa emoční analýzy a programování, ale jedno nás spojuje. Chceme zlepšit svět zákaznické péče a toho, jakým způsobem firmy komunikují se svými zákazníky.


Prof. DAVID ŠKOLOUDÍK, OSU, FNO

David Školoudík je profesorem pro vědu a výzkum na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a neurolog Neurologické kliniky FN Ostrava.


AUTOKLASTR

Moravskoslezský automobilový klastr z.s. (dále jen Autoklastr) byl založen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí působících v Moravskoslezském kraji. Snaží se o vybudování společné identity firem v klastru a chce nastolit důvěru a pozitivní postoje vůči automobilovému průmyslu a celému regionu.


IT4INNOVATIONS

IT4Innovations je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC), datových analýz (HPDA), umělé inteligence (AI) a jejich aplikací do dalších vědeckých, průmyslových i společenských oborů. Od roku 2013 provozujeme nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice, které poskytujeme jak českým, tak i zahraničním výzkumným týmům z akademické i soukromé sféry.


MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. - základním posláním a strategickým záměrem společnosti je zabezpečování technických a technologických inovací a poskytování služeb v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství s cílem zvyšování konkurenceschopnosti českého hutnictví a těžkého strojírenství. Vědecko-výzkumná činnost je orientována především na průmyslové podniky Moravskoslezského kraje (VÍTKOVICE STEEL a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., VÍTKOVICE Cylinders a.s.), ČEZ a.s. a další externí zákazníky z celé ČR. Významná je rovněž současná spolupráce s VŠB-TU Ostrava (projekty DMS). Společnost MMV se zaměřuje kromě externích aktivit v řešení technických obchodních případů i na řešení vědeckých projektů veřejné soutěže MPO, MŠMT, GAČR a regionálních soutěží MMO.


SPRAYVISION s.r.o.

SprayVision s.r.o. je společnost zaměřená na digitalizaci nástřiku, analýzu, vyhodnocení, řízení procesu a bezkontaktní měření tloušťky.


MYCO s.r.o.

Myco je biotechnologický startup. Zkoumá, vyvíjí a vyrábí funkční 100% přírodní materiály z houbového mycelia a odpadů zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu.


Prof. Ing. STANISLAV MIŠÁK, Ph.D., VŠB-TUO

Stanislav Mišák je ředitelem vysokoškolského ústavu Centre for Energy and Environmental Technologies na VŠB-TUO.


MEBSTER s.r.o.

MEBSTER věří, že své zdraví a tím i kvalitu života ovlivňujeme nejvíce my sami - a to v každé životní situaci. Tím, jak jíme, spíme, chodíme, sedíme, dýcháme i jak přemýšlíme. Většinu těchto věcí můžeme mít plně pod kontrolou. Zdravý životní styl a celkové zdraví je definováno našimi návyky či zlozvyky. Vybudovat zdravé návyky nemusí být jednoduché a jen chtít někdy nestačí. Přinášíme technologie, které pomáhají budovat zdravé návyky.