Užili jsme si to!

Děkujeme všem partnerům, vystupujícím a účastníkům konference za skvělý program a atmosféru. Výstupy z konference najdete v sekci Ohlédnutí.


SAVE THE DATE!

19.10.2023

OSTRAVA

10.11.2022

Ostrava

Srdečně Vás zveme na druhý ročník úspěšné konference Business2Science, tentokrát na téma Podoby excelence na různých úrovních TRL (Technology Readiness Level).


Konference bude bohatá na vystoupení významných řečníků z obou sfér, nebude chybět panelová diskuse, konkrétní příběhy B2S spolupráce, pitch deck session high tech start ups, elitních výzkumníků, klastrů a dalších, networkingové prostory spojené s meetpoints a bohatým cateringem.


Unikátní konference, která propojuje světy podnikání a výzkumu.


ŘEČNÍCI

Mgr. PAVEL CSANK

Ředitel a předseda představenstva Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s., organizátora konference

DAVID UHLÍŘ

Zástupce ředitele pro strategii a manažer regionální inovační strategie v JIC

MVDr. MICHAL KOSTKA

CEO a předseda představenstva skupiny BioVendor

Prof. Mgr. JIŘÍ DAMBORSKÝ, Dr. 

Profesor biochemie na Masarykové univerzitě 

Doc. Dr. PAVEL TUČEK

Operations Product Manager ve společnosti Forvia (Hella)

DAVID STÍBAL, Ph.D.

Zástupce ředitele ve firmě i&i Prague a předseda představenstva firmy CasInvent Pharma, pravém spin-offu Masarykovy univerzity

Prof. Ing. JAN PLATOŠ, Ph.D.

Profesor a garant studijního programu Průmysl 4.0 na VŠB-TUO

JANA POLÁŠEK FILOVÁ, Ph.D., MSc.

Innovation Management Coordinator at ŠKODA AUTO Production and LogisticsInnovation Management Coordinator at ŠKODA AUTO Production and Logistics

Doc. MUDr. ONDŘEJ VOLNÝ, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum na Neurologické klinice FN Ostrava a vedoucí Centra klinických neurověd LF Ostravské univerzity 

PhDr. LENKA MYNÁŘOVÁ

CEO ve společnosti Datamar International s.r.o a členka představenstva ve společnosti NAFIGATE Corporation

Prof. RNDr. MICHAL OTYEPKA, Ph.D.

Vedoucí vědecko výzkumného útvaru (RCPTM vedení) a vědecký pracovník (RCPTM Uhlík) na UPOL

Prof. Mgr. MAREK ELIÁŠ, Ph.D.

Vedoucí LSRC na Ostravské univerzitě

prof. Ing. STANISLAV MIŠÁK, Ph.D.

Ředitel vysokoškolského ústavu Centre for Energy and Environmental Technologies na VŠB-TUO

Ing. MARTIN HRIŠKO, MBA

CEO ve společnosti 24 VISION SYSTEM

HANA FOŘTOVÁ

Business Development Manager ve společnosti Nilmore

Ing. LIBOR DOBEŠ

Výkonný ředitel Autoklastru

prof. MUDr. DAVID ŠKOLOUDÍK, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum na LF OSU a neurolog Neurologické kliniky FN Ostrava

Ing. TOMÁŠ KARÁSEK, Ph.D. 

Vedoucí laboratoře vývoje paralelních algoritmů IT4Innovations

ERICH SIKORA

CEO ve společnosti Discidius. 

JAN ŘEHÁK

Sales Manager ve společnosti SprayVision s.r.o.

JAKUB ŠVRČEK

Jednatel a výkonný ředitel MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

PETR NILIUS

Klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský pedagog v AMKP a zakladatel YAKNA, ProxyQB

DAVID MINAŘÍK

Jednatel ve společnosti myco s.r.o.

Ing. MICHAL GLOGER, Ph.D.

Jednatel ve společnosti MebsterO KONFERENCI


V září 2021 jsme zorganizovali první ročník konference Business2Science (B2S), jejíž cílem bylo přispět k efektivní spolupráci mezi světy podnikání a výzkumu. Ústřední myšlenkou, která se nesla celou konferencí, bylo téma Od konference k platformě.

Zářiovou konferencí to celé neskončilo. Ba naopak, teprve začalo. Rozjeli jsme platformu B2S, v rámci které probíhají další navazující aktivity se stejným cílem.

Jako vyvrcholení všech souvisejících letošních aktivit proběhl v listopadu 2022 druhý ročník této úspěšné konference, tentokrát se na téma Podoby excelence na různých úrovních TRL (Technology Readiness Level) a opět se zaměřením na efektivní spolupráci obou sfér.

Častou překážkou B2S spolupráce je rozdělování výzkumu na základní a aplikovaný. Stále více výzkumníků i expertů z firemní praxe zdůrazňuje, že uvedené rozdělení je umělé a mnohdy brání efektivní komunikaci a spolupráci.

Cílem letošního ročníku bylo ukázat mnohost podob výzkumné excelence, zejména v různých fázích cesty od bádání po uvedení nového produktu nebo technologie na trh. Větší porozumění různorodému vnímání excelence v různých fázích inovačního cyklu přispěje k usnadnění přenosu jak nových myšlenek, tak k spoluvytváření nové přidané hodnoty.

Těšíme se, co přinese třetí ročník konference připravovaný v termínu 19.10.2023.PROČ KONFERENCE BUSINESS 2 SCIENCE?

Intenzivní spolupráce mezi podnikatelskou a akademickou sférou je základní charakteristikou rozvinutosti inovačního ekosystému. Tato spolupráce má řadu podob, od smluvního výzkumu přes participaci ve výuce na vysokých školách až po zakládání start-up firem za účelem komercializace výsledků výzkumu. Skrze všechny její podoby dochází k přenosu specifických znalostí, nových technologií a důležitých kontaktů s dopadem na celkovou prosperitu společnosti.


EXISTENCE BARIÉR

Jakkoliv se akademický a podnikatelský svět vzájemně potřebují, jejich fungování je založeno na odlišných principech. To často vede ke vzniku různorodých bariér spolupráce. V České republice i dalších zemích, kde došlo k dekádám přerušení tradice soukromého podnikání, jsou přirozené bariéry vzájemné spolupráce ještě o něco zesíleny.

KOMU JE KONFERENCE URČENA?

Touto konferencí cílíme na lidi, kteří hledají úspěšné cesty vzájemné spolupráce. Na lidi, kteří věří, že kvalitní výzkum přináší nekonečné množství nových příležitostí nejen pro svět podnikání. Těšíme se na účastníky, kteří rádi objevují nové cesty v čemkoliv, co dělají. Zejména nové cesty ve světě, kde hranice jsou stále více umělé a překračování hranic je inspirací a výzvou současně.PROGRAM

10.11.2022 KONFERENCE

8:00 Registrace

9:00 - 9:10 Různé podoby výzkumné excelence

Mgr. Pavel Csank, MSIC

9:10 - 9:40 Moderovaná diskuse s prof. Jiřím Damborským (Masarykova univerzita)

9:40 - 10:10 Moderovaná diskuse s MVDr. Michalem Kostkou (BioVendor)

10:10 - 10:40 Novinky z badatelské a aplikované excelence

10:40 - 11:10 Coffee break

11:10 - 11:15 Typické bariéry B2S spolupráce

David Uhlíř, JIC

11:15 - 12:25 Panelová diskuse na téma: Různé podoby excelence a bariéry B2S spolupráce 

Moderátor: David Uhlíř, JIC

Panelisté: MVDr. Michal Kostka (BioVendor), David Stíbal, Ph.D (i&i Prague), 

                       doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. (Fakultní nemocnice Ostrava), doc. Dr. Pavel Tuček (Hella/Forvia)

12:25 - 13:55 Oběd

13:55 -  14:25 Konkrétní B2S spolupráce: NILMORE (Hana Fořtová) + TUL 

14:25  - 14:55 Konkrétní B2S spolupráce: ŠKODA AUTO, a.s. (Jana Polášek Filová, Ph.D., MSc.) + VŠB-TUO (Prof. Jan Platoš)

14:55 - 15:25 Pitch deck session

15:25 + Závěr a networking

*změna programu vyhrazena

PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER


ORGANIZÁTOR KONFERENCE


KUDY NA KONFERENCI?

Areál MSIC, budova VIVA, Technologická 376/5, 708 00 Ostrava-Pustkovec


Parkování: ANO

Hromadná doprava: ANO

Tram: 7, 8, 17

Bus: 40, 43, 58