B2S AKTIVITY

MSIC Business2Science platform - Unikátní platforma, která propojuje světy podnikání a výzkumu.

KULATÝ STŮL MEDTECH


Přizvali jsme zástupce obou sfér z různých MedTech oborů ke kulatému stolu, aby si vzájemně nasdíleli zkušenosti, doporučení, trable a jejich řešení, tipy na odborníky, partnery a posunuli se na své cestě efektivně dále.

Jelikož neustále přibývá klientů MSIC různým způsobem spojených s problematikou zdravotnických prostředků, hodláme v tomto setkávání pokračovat a udržíme linku pravidelných setkání se zaměřením na konkrétní společná témata.

Na základě podnětů a zpětné vazby jsme vytvořili společný digitální prostor, skrze který členům vznikla možnost se spolupodílet na tvorbě obsahu navazujících setkání v podobě kulatých stolů.


Velkou přidanou hodnotu tato setkávání mají i pro MSIC. Aktuálně máme za sebou již 4 setkání v roce 2022, 4 setkání v roce 2023 a čekají nás 4 setkání v roce 2024.

A abychom výhledově zvýšili přidanou hodnotu pro členy MedTech uskupení, ptali jsme se na jejich představu o rozvoji našich setkání pro příští rok a také, jak jim MSIC může být na jejich cestě dále nápomocen. Podněty byly a i nadále jsou bohaté a děkujeme za to.

Těšíme se na nové možnosti spolupráce, která tato setkávání přinesou.