B2S AKTIVITY

MSIC Business2Science platform - Unikátní platforma, která propojuje světy podnikání a výzkumu.

Naším posláním jako inovačního centra je rozvoj inovačního ekosystému v Moravskoslezském kraji.

V této souvislosti si klademe za cíl přispět k efektivní spolupráci mezi světy podnikání a výzkumu, a to nejen na území našeho kraje, ale i mezi kraji napříč ČR, jelikož intenzivní spolupráce mezi podnikatelskou a akademickou sférou je základní charakteristikou rozvinutosti inovačního ekosystému.  


V návaznosti na první ročník úspěšné konference Business2Science (září 2021) jsme rozjeli platformu B2S, v rámci které probíhají další navazující B2S aktivity

Jednou z nich je pravidelně se opakující a tematicky zaměřený kulatý stůl MedTech

Jako vyvrcholení všech loňských aktivit proběhl druhý ročník konference Business2Science (listopad 2022).


CO JIŽ MÁME ZA SEBOU?


CO PŘIPRAVUJEME NA ROK 2023?


KULATÝ STŮL MEDTECH


Přizvali jsme zástupce obou sfér z různých MedTech oborů ke kulatému stolu, aby si vzájemně nasdíleli zkušenosti, doporučení, trable a jejich řešení, tipy na odborníky, partnery a posunuli se na své cestě efektivně dále.

Jelikož neustále přibývá klientů MSIC různým způsobem spojených s problematikou zdravotnických prostředků, hodláme v tomto setkávání pokračovat a udržíme linku pravidelných setkání se zaměřením na konkrétní společná témata.

Na základě podnětů a zpětné vazby jsme vytvořili společný digitální prostor, skrze který členům vznikla možnost se spolupodílet na tvorbě obsahu navazujících setkání v podobě kulatých stolů.


Velkou přidanou hodnotu tato setkávání mají i pro MSIC. Aktuálně máme za sebou již 4 setkání v roce 2022 a čekají nás další 4 setkání v roce 2023.

A abychom výhledově zvýšili přidanou hodnotu pro členy MedTech uskupení, ptali jsme se na jejich představu o rozvoji našich setkání pro příští rok a také, jak jim MSIC může být na jejich cestě dále nápomocen. Podněty byly a i nadále jsou bohaté a děkujeme za to.

Těšíme se na nové možnosti spolupráce, která tato setkávání přinesou.