O KONFERENCI


V září 2021 jsme prvním ročníkem konference Business2Science (B2S) oficiálně zahájili fungování platformy, jejímž cílem je přispět k efektivní spolupráci mezi světy podnikání a výzkumu. Jedná se o světy značně odlišných cílů a principů, které se vzájemně potřebují. Pouze společně mohou lidem přinést nejlepší možná řešení jejich potřeb.

Ještě v roce 2021 se začali pravidelně scházet podnikatelé a výzkumníci nad společnými tématy v oblasti technologií pro zdravotnictví. Kulatého stolu MedTech se pravidelně účastní okolo 30 firem a organizací. Celá MedTech platforma sčítá 50 aktivních členů.

Letos na jaře MSIC inicioval vznik kulatého stolu k budoucnosti mobility. Mimo pravidelné kulaté stoly MSIC intenzivně spolupracuje se zástupci VŠB-TUO a dalšími partnery na přípravě a realizaci řady výzkumných projektů, a to zejména s cílem pomoci uplatnění výsledků v praxi.

Pro všechny naše klienty a partnery z oblasti výzkumu a vývoje technologií jsme letos připravili již třetí ročník konference, kde se můžeme všichni společně potkat. Cílem je společně sdílet, co se nám za rok povedlo i nepovedlo a navázat nové vztahy pro vzájemně přínosnou spolupráci. 

Hlavním tématem minulého ročníku bylo ukázat mnohost podob výzkumné excelence, zejména v různých fázích cesty od bádání po uvedení nového produktu na trh. 

Letošní konference naváže na předchozí a zaměří se speciálně na téma marketingová excelence ve vyšších řádech inovací. Budeme se společně věnovat otázkám, jak znalosti z trhů o konkrétních potřebách lidí a firem co nejlépe uchopit a využít jak pro zaměření výzkumu, tak pro komercializaci jeho výsledků.

Těšíme se, co přinese tento v pořadí již 3. ročník. Především pak na nová a nová propojení a vazby.

PROČ KONFERENCE BUSINESS 2 SCIENCE?

Intenzivní spolupráce mezi podnikatelskou a akademickou sférou je základní charakteristikou rozvinutosti inovačního ekosystému. Tato spolupráce má řadu podob, od smluvního výzkumu přes participaci ve výuce na vysokých školách až po zakládání start-up firem za účelem komercializace výsledků výzkumu. Skrze všechny její podoby dochází k přenosu specifických znalostí, nových technologií a důležitých kontaktů s dopadem na celkovou prosperitu společnosti.

EXISTENCE BARIÉR

Jakkoliv se akademický a podnikatelský svět vzájemně potřebují, jejich fungování je založeno na odlišných principech. To často vede ke vzniku různorodých bariér spolupráce. V České republice i dalších zemích, kde došlo k dekádám přerušení tradice soukromého podnikání, jsou přirozené bariéry vzájemné spolupráce ještě o něco zesíleny.KOMU JE KONFERENCE URČENA?

Touto konferencí cílíme na lidi, kteří hledají úspěšné cesty vzájemné spolupráce. Na lidi, kteří věří, že kvalitní výzkum přináší nekonečné množství nových příležitostí nejen pro svět podnikání. Těšíme se na účastníky, kteří rádi objevují nové cesty v čemkoliv, co dělají. Zejména nové cesty ve světě, kde hranice jsou stále více umělé a překračování hranic je inspirací a výzvou současně.Areál MSIC, budova VIVA, Technologická 376/5, 708 00 Ostrava-Pustkovec


Parkování: ANO

Hromadná doprava: ANO

Tram: 7, 8, 17

Bus: 40, 43, 58