PARTNEŘI

ORGANIZÁTOR

Organizátor

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (MSIC) zahájilo svou činnost v červenci 2017 transformací Vědeckotechnologického parku Ostrava, a.s, který město Ostrava založilo v roce 1997. S kapitálovým vstupem Moravskoslezského kraje jsou, kromě Statutárního města Ostravy, dalšími akcionáři VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě a Slezská univerzita v Opavě.

MSIC je pověřeno řízením regionální inovační strategie. Vedle řízení realizace strategických projektů, směřujících k podpoře podnikavosti, k zavádění nových technologií, lákání talentů do regionu, vytváření zajímavých pracovních příležitostí a aktivit souvisejících s celkovou změnou image regionu, patří k jeho hlavním činnostem individualizované služby pro majitele malých a středních firem (včetně start-upů) a spolupráce v oblasti transferu technologií a rozvoje služeb sdílených experimentálních laboratoří.

MSIC se stal centrem inovačního ekosystému. Buduje a posiluje vazby mezi komerční, akademickou, vědeckou i veřejnou sférou a iniciuje strategické projekty zaměřené na zlepšení prostředí pro podnikání a inovace v regionu.

HLAVNÍ PARTNER

UNICO je poradenská společnost založená v roce 2017 s cílem zajistit, aby špičkové vědecké objevy nezůstávaly schované na akademické půdě. Transferu technologií dáváme nový rozměr tím, že řešíme reálné potřeby byznysu a přinášíme příležitosti spolupráce do vědecké sféry. Využíváme svých zkušeností, široké sítě kontaktů a unikátních datových zdrojů, abychom provedli klienty celým inovačním procesem od A do Z – od nápadu až po doručení reálné technologické inovace. Navigujeme inovační džunglí od vyhledání nejlepšího technologického řešení, přes nebezpečné území ochrany duševního vlastnictví až po doručení funkčního prototypu.

PARTNER

V ATEsystem služby a řešení sklízejí úspěch již skoro 10 let. Věnujeme se vlastnímu vývoji strojového vidění na klíč, ale jsme také dodavateli všech předních světových výrobců kamerových komponent. Poskytujeme testy a studie proveditelnosti, zápůjčky kamer i konzultace řešení. V rámci komplexních služeb klienty vzděláváme v oblasti principů počítačového vidění a zpracování obrazu. S námi pozvednete svou kontrolu kvality na novou úroveň.


PatentEnter: S naším týmem pomáháme velkým i malým podnikům, start-upům i akademickým institucím chránit nové nápady. V oblasti technologických inovací provádíme rešerše na stav techniky či patentovou čistotu a zajišťujeme ochranu prostřednictvím patentů. Tam, kde je důležitá značka či design, zajišťujeme registrace ochranných známek a průmyslových vzorů. Nabytá práva také vymáháme a připravujeme související smlouvy. Služby umíme zajistit prakticky po celém světě.

Data Servis - informace s.r.o.: Zabýváme se průzkumem trhu a poradenstvím již od roku 1998. Specializujeme se na služby v oblasti datového zpracování a analýz. Naším hlavním posláním je pomáhat klientům využívat potenciál jejich marketingových a obchodních dat a přeměňovat je na cenné informace. Uzavíráme širokou škálu spoluprací s velkými firmami v Česku, Slovensku i Polsku.

Na jaké průzkumy a obory se zaměřujeme? Monitoring Horeca trhu, měření kvality, visibility, penetrace a podílu značek na trhu, cirkulární ekonomika, zákaznická a zaměstnanecká zkušenost, loajalita a spokojenost, efektivní interní a extérní komunikaci.

Nehádáme, ale víme!


Fraunhoferova inovační platforma Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava (FIP-AI@VSB-TUO) je v tuzemsku ojedinělé česko-německé partnerství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s dvěma instituty prestižní Fraunhofer-Gesellschaft, největší organizace v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje v Evropě. Hlavním cílem společné platformy je řešení udržitelnější průmyslové výroby. Partneři se navzájem propojují a vkládají znalosti z oborů, v nichž jsou silní: VŠB – Technická univerzita Ostrava v oblasti umělé inteligence a výpočetní techniky nové generace, Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT v materiálovém výzkumu a energetických systémech a Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU ve výrobní technologii a výrobě. Spojení těchto kompetencí umožňuje nacházet obzvláště výkonná řešení pro celý průmyslový řetězec. FIP-AI@VSB-TUO nabízí mezioborová aplikačně orientovaná řešení pro řízení tepelné energie v průmyslových procesech, včetně vývoje materiálů a výrobních technologií integrujících metodiky umělé inteligence. Jde o otevřenou platformu, která usiluje o výraznější propojení s praxí a vítá spolupráci s dalšími aplikačními partnery.

Bio-inovační centrum i&i Prague se zaměřuje na přenos nových technologií do praxe. Společnost vznikla při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a věnuje se především inovacím v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských prostředků pocházejících z akademických institucí. Podporuje vytváření spin-off společností a prodej licencí. Dosud se společnost podílela na vzniku nebo jinak podpořila 15 spin-off společností z 5 zemí, má majetkový podíl v 8 z nich a investovala již přes 70 milionů korun. Celkově však spin-offy v portfoliu i&i Prague získaly od dalších investorů už více než 1,8 miliardy korun. Vedle přímých finančních investic pomáhá i&i Prague také při komercializaci inovativních technologií více než 15 výzkumným institucím a univerzitám v ČR i zahraničí. V roce 2021 stál i&i Prague u zrodu investičního fondu i&i Bio. 

Více se dozvíte zde: www.iniprague.com

PODPOROVATEL AKCE

BioVendor Group: ,,Věříme, že každá léčba začíná spolehlivou diagnostikou. Proto hledáme inovativní cesty, jak poskytnout spolehlivé laboratorní výsledky lékařům a pacientům po celém světě. Neustálým rozšiřováním komplexního portfolia o nové inovativní parametry, vývojem technologicky vyspělých automatizačních řešení i maximální podporou pro laboratorní pracovníky přispíváme k úspěšnější a dostupnější léčbě pacientů. 

Jsme mezinárodní skupina diagnostických firem se zaměřením na vývoj, výrobu a distribuci imunodiagnostických a molekulárně diagnostických řešení.

Odvaha hledat cesty ke spolehlivější a rychlejší diagnostice z nás dělá technologickou špičku v oboru."

MEDIÁLNÍ PARTNER

Technologická agentura České republiky vznikla v roce 2009 jakožto státní organizace, jejímž hlavním úkolem je podporovat aplikovaný výzkum prostřednictvím veřejných financí. Od svého založení se proměnila ve vysoce profesionální instituci, která vytvořila vlastní informační systém ISTA, implementuje nejen svoje, ale také resortní programy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací, dokázala navázat silnou mezinárodní spolupráci na několika úrovních a zaměstnává přes 160 zaměstnanců. Ročně je prostřednictvím TA ČR podpořeno stovky výzkumných projektů malých, středních i velkých podniků, výzkumných organizací a univerzit v celkové výši přesahující 5 miliard korun.

Vědavýzkum.cz je nezávislý odborný portál, který se zaměřuje na témata z oblasti výzkumu, vývoje a inovací.  Portál nabízí nejen nezávislé aktuální informace o domácí a zahraniční vědní politice, ale přináší také pravidelné rozhovory, názory, analýzy a komentáře. Přečíst si můžete také novinky o grantech, transferu znalostí a technologií, právu či duševním vlastnictví nebo si poslechnout nejnovější podcasty o vědě. Na podzim 2022 oslaví portál již šest let své existence. 

BusinessInfo.cz je online portálem pro drobné živnostníky, malé i střední podnikatele a exportéry. Nabízíme aktuální informace z první ruky, ověřené konkrétními úřady a organizacemi státní správy v Česku a zahraničí. Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a realizátorem agentura CzechTrade – díky tomu jsme a vždy budeme bez reklam.

POSITIV Business & Style je prestižní, česko-anglický magazín, jenž prezentuje příběhy českých podnikatelů, kteří překonali složité překážky a vybudovali úspěšné firmy. Mapuje klíčové investice formující byznys dneška i zítřka a přináší témata z ekonomiky, státní správy, financí, HR a digitalizace. Pustil se úspěšně do online prostředí, rozesílky newsletterů, pořádání eventů, natáčení rozhovorů Voices of Industry a tvorby business portálu positiv.cz. Buďte součástí nejpozitivněji laděného média v Česku!

DALŠÍ PARTNEŘI JIŽ BRZY