Kulatý stůl MedTech

KULATÝ STŮL MEDTECH | 20.1.2022


Setkávání s účastníky z MedTech oborů jsme zahájili v lednu a první kulatý stůl sklidil velmi pozitivní ohlasy.

Kulatý stůl doslova sršel diskusí. A aby v ní účastníci mohli plynule navázat, vytvořili jsme pro ně digitální prostor pro komunikaci.

KULATÝ STŮL MEDTECH 2 | 27.4. 2022


Již podruhé jsme přizvali vybrané zástupce podnikatelské a akademické sféry ke kulatému stolu MedTech, abychom si vzájemně nasdíleli aktuální potřeby, doporučení, zkušenosti, know how a mnohé další. Tentokrát se slova úvodem ujal MUDr. Tomáš Šebek, aby ostatním nasdílel a představil úspěšnou telemedicínskou softwarovou platformu uLékaře.cz. 

Druhá část byla zaměřena na certifikace v oblasti zdravotnických prostředků a připravované MDR Akademii. 

KULATÝ STŮL MEDTECH 3 | 29.6.2022


V červnu se již potřetí prolnuly světy podnikání a akademie na setkání MedTech, aby vyřešily pro mnohé firmy aktuální a palčivé téma. A to nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR).

Třetí setkání bylo zaměřeno na konkrétní případové studie dvou členů našeho MedTech uskupení. Nejdříve nám svůj přístup k naplnění požadavků MDR nasdílela Monika Drobná za firmu Ergona Opava (nižší riziková třída ZP) a pak Lukáš Peter za firmu Stimvia (vyšší riziková třída ZP). 

Těší nás, že zájem o setkání roste a vznikají zde nová propojení a nabídky spolupráce.


KULATÝ STŮL MEDTECH 4 | 29.9.2022


V září bylo realizováno v pořadí již 4. setkání naší skupiny MedTech sdružující a propojující vybrané zástupce podnikatelské a akademické sféry.

Vrátili jsme se prakticky i teoreticky k aktuálnímu a palčivému tématu, a to nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR).

O svůj přístup k naplnění požadavků MDR se tentokrát formou případové studie podělil Pavel Kušnierik za Contipro a pozornost se věnovala i připravované říjnové MDR Akademii. A abychom se lépe poznávali navzájem, svůj projekt nám blíže představil také Leos Kubicek za Virtual Lab, s.r.o.

Ale neseděli jsme jenom u stolu. Rádi testujeme, a tak nám networking obohatila Jana Trdá za VR LIFE praktickou ukázkou svých VR brýlí.


Velmi nás tato ochota sdílet těší, stejně jako to, že zájem o setkání roste a vznikají neustále nová propojení a nabídky spolupráce.

KULATÝ STŮL MEDTECH 5 | 19.1.2023


Propojení mezi světy podnikání a výzkumu je stále více aktuální!

Jaké zajímavé aktuální otázky a výzvy přináší svět MedTech? O tom jsme se bavili v lednu na dalším kulatém stolu! 

Zástupci z MedTech oborů nám nasdíleli své zkušenosti a plány do nového roku. 

Co jsme se dozvěděli? 

💡Lukáš Loun z Maia Labs prezentoval nástroj, který díky propojení umělé inteligence a videa při endoskopických vyšetřeních ušetří lékařům až 20 % času. Umí zaznamenat přehlédnutelné nálezy, klasifikovat je a proces co nejvíce ulehčit pomocí automatizace.Upravený hardware jako stále dokonalejší nástroj a pomoc lékařům 👉🏻tedy efektivnější, rychlejší a přesnější vyšetření. „Na trhu jsem zatím nic podobného neviděl,“ řekl třeba MUDr. Tomáš Šebek, který se kulatých stolů pravidelně účastní. 

Kamila Wálková (Med Tech Edu) pak představila probíhající MDR Akademii – školení v rámci MDR a ISO. První výukový blok mají za sebou a teď je čeká další. 

A na závěr nesměl chybět pitch deck session a navazující networking. 7 stávajících, ale i nových příchozích členů MedTech platformy mělo 2 minuty na to, aby představili svou společnost. 

Tímto vzniká příležitost se navzájem poznat a díky tomuto se mohou posléze lépe navazovat spolupráce či nová partnerství.  Představili se nám:  

Jana Žaludová – Charles University Innovations Prague a.s. 

2. prof. David Školoudík – LF OSU 

3. Jiří Tomšej – Viderai 

4. Patrick Boháček – dubanska & co. 

5. Pavel Tač – HelpLivi 

6. Tomáš Kulhánek – Creative Connections s.r.o., e-Golem 

7. Lucie Prchalová – Intergaze 

KULATÝ STŮL MEDTECH 6 | 27.4.2023


Šesté setkání u kulatého stolu MedTech se setkalo s hojnou účastí a přineslo plno zajímavých podnětů jak pro spolupráci, tak pro inspiraci. 🤝


Během v pořadí již šestého setkání nám Petr Nilius nasdílel informace o zapojení vědy a výzkumu při vývoji rehabilitačního systému ProxyQB, Jan Rosicky nasdílel své rady, tipy a triky ohledně úspěšného obchodování Invent Medical se zdravotnickými prostředky a ukázal, jak rodinná společnost z MSK může dosáhnout velkého úspěchu na mezinárodních trzích.

Jakub Cvek představil zaměření VaV na Fakultní nemocnice Ostrava.


Na závěr nechyběla oblíbená pitch deck session, během které jak stávající členové, tak i noví hosté měli možnost nasdílet své aktuální výzvy, ale i třeba nabídky spolupráce.


Děkujeme všem přednášejícím a hostům za účast v podnětných diskusích. Doufáme, že pro vás byla akce přínosná a těšíme se na další setkání MedTech. KULATÝ STŮL MEDTECH 7 | 7.9.2023


🤝 Zvládli jsme další, v pořadí již sedmé, setkání u kulatého stolu MedTech.


Tentokrát jsme předem nevybrali konkrétní ústřední téma, ani nenaplánovali žádné prezentace. Důvod?


👉 Abychom se po čase mohli opět věnovat potřebám účastníků a vzájemné diskusi. Každý tak měl prostor nasdílet, co hledá, nabízí, potřebuje, čím se aktuálně zabývá, jaké klíčové události se udály, co se povedlo, ale třeba i to, co se nepovedlo.


Velice děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit na další setkání u kulatého stolu.

KULATÝ STŮL MEDTECH 8 | 25.1.2024


Máme za sebou první letošní setkání členů MedTech platformy, tentokrát jsme se zaměřili na téma Patenty a rešerše.


Význam rešerší a investování do IP, důsledky pozdní ochrany IP nebo její absence, kdy začít řešit ochranu IP, příprava před oslovením patentového zástupce, ale i způsoby provedení a frekvence rešerší. Nejen těmito body a tématy jsme se zabývali během včerejší diskuse. Odborné názory a cenné zkušenosti nasdíleli Petra Fousková HARBER IP s.r.o. a Michal Jordán PatentEnter s.r.o. , čehož si velice vážíme.


Zvládli jsme ale také pravidelné nasdílení aktualit jednotlivých účastníků, vč. potřeb či nadcházejících výzev.


Děkujeme všem účastníkům za účast a aktivní diskusi. 🤝 Další setkání nás čeká na konci dubna.

KULATÝ STŮL MEDTECH 9 | 25.4.2024


Těší nás, že MedTech platforma je již třetím rokem stále především o vzájemném sdílení, vazbách, které mezi členy přirozeně vznikají, a diskusích umožňujících se neustále společně posouvat vpřed.


Tentokrát jsme se věnovali způsobům, jak prorazit a uspět na zahraničních trzích. Se zkušenostmi se s námi podělila Marie Němcová z VR VITALIS . Diskutovali jsme o tom, v jakých zemích začínat a proč, kde využít distributorů, a kdy je naopak lepší vlastní zastoupení, na co je vhodné si dát pozor a především o nejosvědčenějších způsobech jednotlivých firem.


Druhým hostem byl Radim Šlachta, který přiblížil, jak se podařilo s novým produktem Elonga vyprodat sklady během 45 dnů na trhu a dosáhnout obratu 2 miliónů korun. Velmi inspirující příběh plný těžké dřiny, která se rozhodně vyplatila.


Velice děkujeme Marii Němcové a Radimu Šlachtovi za cenné sdílení a všem hostům jak za účast, tak plodnou diskusi.

KULATÝ STŮL MEDTECH 10 | 19.9.2024


Save the date!

KULATÝ STŮL MEDTECH 11 | 12.11.2024


Save the date!