Kulatý stůl Future Mobility

SETKÁNÍ FUTURE MOBILITY 1 | 23.3.2023

Na konci března jsme poprvé přizvali zástupce byznysové a akademické sféry, kteří jsou úzce spjati s mobilitou budoucnosti, na unikátní setkání, jejímž cílem je výměna informací, edukace, výměna znalostí, doporučení, a především vzájemné propojování. 

 Setkání bylo založeno na: 

Jaké trendy formují budoucnost mobility z pohledu byznysu?

Jaké trendy formují budoucnost mobility z pohledu univerzity? 

Závěrečný networking, v rámci kterého mohou hosté rozvinout svou síť kontaktů o potenciální klíčové partnery. 

 

+ otevřená diskuse 

+ neformálnost 

+ spolupráce s Autoklastrem a Mobility Innovation Hubem 

+ kvalita a složení hostů 

+ možnost spolutvorby navazujících setkání 

+ atmosféra 

+ cílený matchmaking 

+ nové nabídky a nabídky spolupráce 

SETKÁNÍ FUTURE MOBILITY 2 | 29.6.2023

Druhým setkáním jsme navázali na první březnové setkání, které mělo skvělé ohlasy, a proto jsme se rozhodli tuto aktivitu u kulatého stolu realizovat pravidelně.

Věnovali jsme se:

SETKÁNÍ FUTURE MOBILITY 3 | 26.9.2023

 

Během předchozích dvou setkání v diskusích velmi rezonovalo téma vzdělávání. Shodli jsme se, že automobilový a mobility průmysl prochází rozsáhlou a rychlou transformací, která vyžaduje nové dovednosti pracovníků napříč sektorem. Stejně tak na tom, že je čím dál obtížnější nadchnout studenty pro studium technických oborů. A nejen studenty, ale i jejich rodiče.  

Proto se během následujících dvou setkání v tomto roce budeme věnovat tématu vzdělávání.  

Věříme, že jedině společně můžeme v této oblasti učinit konkrétní akční kroky s reálným výsledkem. 


 Během zářijového setkání se zaměříme na celoevropský náhled na spolupráci na vzdělávaní v Automotive-Mobility sektoru společně s Jakubem Štolfou, který nám představí blíže Automotive Skills Alliance. Zároveň nám přiblíží nové volně dostupné vzdělávací kurzy a strategické projekty v Moravskoslezském regionu zaměřené na podporu vzdělávání mimo jiné v oblasti Automotive-Mobility. Taktéž i to, co konkrétně můžeme v regionu využít společně, co ve spolupráci s univerzitou a co může využít jednotlivá firma. 


 V druhé části setkání se podíváme na novinky ve vzdělávání v našem regionu. Společně s Pavlem Csankem za naše inovační centrum představíme, co se u nás v MSK v této oblasti děje, kam směřuje obecně Moravskoslezská Technologická Akademie, co se bude dít v rámci aktualizace regionální inovační strategie a možnosti zapojení do Talent Atraction Managementu.  


 Především se ale opět můžete těšit na bohatou a podnětnou diskusi z různých úhlů pohledů. 

SETKÁNÍ FUTURE MOBILITY 4 | 29.2.2024

 

 Vzdělávání bylo opět velkým tématem a předmětem diskuse dalšího setkání u kulatého stolu se zaměřením na Future Mobility.


Během setkání nám Jan Meca, CEO MTA, společně s kolegy představil Moravskoslezskou Technologickou Akademii a seznámil nás s procesem vývoje EduBoxů. Představení doplnil o ukázky již hotových modulů, které sklidily ze strany přítomných firem velmi pěkný ohlas, a především zájem se zapojit do vývoje dalších EduBoxů. Následně jsme se tedy věnovali tomu, co můžeme společně udělat proto, abychom podpořili nejen tvorbu nových EduBoxů, ale také využívání již vytvořených modulů.


V druhé části setkání byly přiblíženy další možnosti zapojení firem do již fungujících aktivit v regionu, tentokrát do projektu #Demola in Ostrava 2024.

SETKÁNÍ FUTURE MOBILITY 5 | 30.5.2024

 

SAVE THE DATE!