Kulatý stůl Future Mobility

SETKÁNÍ FUTURE MOBILITY 1 | 23.3.2023

Na konci března jsme poprvé přizvali zástupce byznysové a akademické sféry, kteří jsou úzce spjati s mobilitou budoucnosti, na unikátní setkání, jejímž cílem je výměna informací, edukace, výměna znalostí, doporučení, a především vzájemné propojování. 

 Setkání bylo založeno na: 

Jaké trendy formují budoucnost mobility z pohledu byznysu?

Jaké trendy formují budoucnost mobility z pohledu univerzity? 

Závěrečný networking, v rámci kterého mohou hosté rozvinout svou síť kontaktů o potenciální klíčové partnery. 

 

+ otevřená diskuse 

+ neformálnost 

+ spolupráce s Autoklastrem a Mobility Innovation Hubem 

+ kvalita a složení hostů 

+ možnost spolutvorby navazujících setkání 

+ atmosféra 

+ cílený matchmaking 

+ nové nabídky a nabídky spolupráce 

SETKÁNÍ FUTURE MOBILITY 2 | 29.6.2023

Druhým setkáním jsme navázali na první březnové setkání, které mělo skvělé ohlasy, a proto jsme se rozhodli tuto aktivitu u kulatého stolu realizovat pravidelně.

Věnovali jsme se:

SETKÁNÍ FUTURE MOBILITY 3 | 26.9.2023

 

Během předchozích dvou setkání v diskusích velmi rezonovalo téma vzdělávání. Shodli jsme se, že automobilový a mobility průmysl prochází rozsáhlou a rychlou transformací, která vyžaduje nové dovednosti pracovníků napříč sektorem. Stejně tak na tom, že je čím dál obtížnější nadchnout studenty pro studium technických oborů. A nejen studenty, ale i jejich rodiče.  

Proto se během následujících dvou setkání v tomto roce budeme věnovat tématu vzdělávání.  

Věříme, že jedině společně můžeme v této oblasti učinit konkrétní akční kroky s reálným výsledkem. 


 Během zářijového setkání se zaměříme na celoevropský náhled na spolupráci na vzdělávaní v Automotive-Mobility sektoru společně s Jakubem Štolfou, který nám představí blíže Automotive Skills Alliance. Zároveň nám přiblíží nové volně dostupné vzdělávací kurzy a strategické projekty v Moravskoslezském regionu zaměřené na podporu vzdělávání mimo jiné v oblasti Automotive-Mobility. Taktéž i to, co konkrétně můžeme v regionu využít společně, co ve spolupráci s univerzitou a co může využít jednotlivá firma. 


 V druhé části setkání se podíváme na novinky ve vzdělávání v našem regionu. Společně s Pavlem Csankem za naše inovační centrum představíme, co se u nás v MSK v této oblasti děje, kam směřuje obecně Moravskoslezská Technologická Akademie, co se bude dít v rámci aktualizace regionální inovační strategie a možnosti zapojení do Talent Atraction Managementu.  


 Především se ale opět můžete těšit na bohatou a podnětnou diskusi z různých úhlů pohledů. 

SETKÁNÍ FUTURE MOBILITY 4 | 5.12.2023

 

Save the date!