ŘEČNÍCI

Mgr. MARTINA POUCHLÁ

Martina Pouchlá je publicistkou, dokumentaristkou a dlouholetou redaktorkou Českého rozhlasu. O audio novinařině přednáší na Masarykově univerzitě. V posledních letech se zaměřovala zejména na témata spojená s vědou a inovacemi. Za svou práci byla mimo jiné nominována na Prix Europa či Novinářskou cenu, získala mezinárodní ocenění Åke Blomström Award a Prix Bohemia.

Mgr. PAVEL CSANK

Pavel je předseda představenstva a spoluzakladatel Moravskoslezského inovačního centra Ostrava (MSIC) v jedné osobě. Je denně v úzkém kontaktu s majiteli firem a baví ho hledat cesty, jak je vzájemně propojovat a synergickými efekty podporovat růst jejich společností a tím i kvality českého firemního prostředí. Jako konzultant navrhoval a aplikoval nástroje podpory podnikání a inovací v ČR i zahraničí. V současné době řídí tým Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě. Společně nastavuje nové služby pro rozvoj místního podnikatelského prostředí a připravujeme novou regionální inovační strategii pro Moravskoslezský kraj, který tak poznává zblízka. Přál by všem, aby stejně jako on opustili stereotypy vnímání tohoto úžasného regionu a objevili sílu, kreativitu a odhodlání lidí, které zde potkává. Jeho moto zní: myslet ve velkém, dělat rychle malé kroky a nebát se dělat chyby.

Je ženatý a má dvě děti. Koníčky: sport (lyžování, volejbal, florbal), turistika, společenské vědy (především ekonomie a geopolitika), šachy, deskové hry.

KJELL HÅKAN NÄRFELT

Kjell-Håkan Närfelt has been working with technology driven business development and R&D for more than 20 years in different management positions. He has served as a board member and advisor to several R&D based start-ups during his time as an investment director in a corporate 

venture capital firm and as partner in a private seed investment company. He has also served as an international advisor, chairman and board member in different governmental initiatives in Norway, EU and Thailand. He is currently involved in the strategic development of a new area at Vinnova – Ecosystems for innovative companies. Mr Narfelt is also chairperson for UNECE’s Team of Specialists on Innovation and Competitiveness Policies, and member of the International Advisory Board for the National Innovation Agency of Thailand. Mr. Närfelt has a research background in computer science which resulted in an academic spin-off that encouraged him to leave academia and to exploit the research results in a commercial context. 

PhDr. LENKA MYNÁŘOVÁ

Lenka Mynářová je absolvent Filozofické fakulty UK Praha a celoživotně se věnuje marketingu vědy a výzkumu a inovacím. Vedla marketingový tým, který v roce 2008 uvedl na globální trh technologii Nanospider. Vede inovativní projekty s globálními firmami. Je hlavní expert TAČR na Cirkulární audit. Jejím cílem je získané know-how v oblasti marketingu předat start-upům a pomoci jim připravit se na působení na trhu a úspěšný růst.

prof. Ing. IVO VONDRÁK, CSc.

Prof. Ivo Vondrák je poslancem sněmovny Parlamentu České republiky, který vzhledem ke svému dlouholetému působení na akademické půdě působí ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, kterému mimo jiné také předsedal. V letech 2010 až 2016 vedl jako rektor VŠB-TU Ostrava, kde dříve působil jako děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky. Je zakladatelem vzdělávání v oblasti informatiky na této univerzitě. Řadu let působil jako hostující profesor v Rakousku a Spojených státech. V letech 2016 až 2023 měl ve funkci hejtmana Moravskoslezského kraje na starost strategický rozvoj, jehož neoddělitelnou součástí bylo také vybudování inovačního ekosystému v rámci transformace kraje.

RNDr. VOJTĚCH NOSEK, Ph.D.

Vojtěch Nosek je spoluzakladatel a CEO společnosti UNICO, která je předním dodavatelem technologických inovací založených na průlomových vědeckých poznatcích - s využitím znalosti patentového prostředí i mezioborové výzkumné sítě efektivně propojuje univerzity, firmy a investory. 

Při studiu na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se Vojtěch Nosek věnoval zejména oblasti kvantitativních metod v geografii, kde získal titul PhD. Před založením UNICO působil jako manažer transferu technologií na ČVUT v Praze. Vedl mezinárodní kolaborativní projekt v oblasti medicínského výzkumu a z pozice projektového manažera také startup projektu Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Je akreditovaným členem European Knowledge & Technology Transfer Society. Nyní se věnuje mezinárodním projektům, na kterých UNICO spolupracuje například se Světovou bankou a strategickému řízení společnosti.

RNDr. VOJTĚCH KADLEC, Ph.D.

Vojtěch Kadlec, spoluzakladatel a CBO UNICO.AI se věnuje transferu technologií již od studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Své první pracovní zkušenosti sbíral ve společnosti BermanGroup. Spolupracoval na projektech v oblasti inovací a podpory konkurenceschopnosti, např. projekt INKA – Mapování inovačních kapacit České republiky financovaný Technologickou agenturou České republiky. Před založením UNICO.AI působil jako technologický skaut na Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy a později jako specialista transferu technologií na Českém vysokém učení technickém v Praze. V oblasti transferu technologií se podílel na licencování technologií v řádech desítek milionů korun a byl u vzniku šestk technologických start-upů založených na technologiích akademického výzkumu a vývoje.

ROMAN BADÍK

Roman is an experienced research manager that decided to pursue his career in turning research ideas into a business. And there is no better opportunity around than joining Enantis with its great potential to become a global biotech company. In doing so, he will use his experience from managing European projects at Central European Institute of Technology and heading the Masaryk University Research Office.

In his current position, Roman has led multiple supply and license agreement negotiations resulting in business deals with both fast-growing small companies and Fortune 500 multinational companies. 

Mgr. ADÉLA HRADILOVÁ

Adéla je členkou představenstva MSIC a koordinátorem přípravy a implementace aktivit, služeb a programů na podporu malých a středních firem/start-upů v rámci „Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje“. Má dlouholeté zkušenosti s grantovým poradenstvím pro inovativní malé a střední firmy nejen z České republiky, zejména v oblasti mezinárodních grantů financovaných z rámcového programu Horizont 2020/HorizonEurope a dalších unijních programů jako např. EIC Accelerator, Eurostars a kaskádové financování. Vystudovala politologii a Evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Druhý titul má z Univerzity v Athénách. Předtím než přišla do Ostravy působila několik let na Evropské komisi a poté na JIC v Brně. Mezi koníčky patří objevování různých zákoutí Evropy, v čemž ji zdárně sekunduje syn Matyáš. Když potřebuje nabrat novou energii a inspiraci, sáhne po dobré knize.

Ing. MARCELA ŠIMKOVÁ, MBA

Marcela je CEO společnosti Data Servis - informace s.r.o., která již 25 let svými průzkumy podporuje marketingové a obchodní aktivity firem a značek v oblasti rychloobrátkového zboží, utilit, telekomunikací, farmacie, gastronomie, cestovního ruchu atd. 

Společnost Data Servis - informace s.r.o. působí na trhu České a Slovenské republiky, v Polsku a díky členství v ESOMARU (celosvětové sdružení výzkumných agentur) realizuje průzkumy kdekoliv ve světě.

Marcela se celou svou pracovní kariéru věnuje průzkumům trhu. Aktuálně se zaměřuje na téma Cirkulární ekonomika v gastronomii, Vize a trendy celosvětové hospitality a cestovního managementu, Zákaznická a zaměstnanecká zkušenost a loajalita, Emoce značky v komunikaci, Indexu štěstí aj. 

Aplikovala na česko-slovenské podmínky modely Customer Satisfaction Index, které se využívají k dlouhodobému měření spokojenosti a loajality zákazníků a predikce jejich chování vlivem integrované komunikace a zákaznického servisu. 

Dlouhodobě se zabývá výzkumy trendů v segmentu HoReCa a snaží se zlepšit svět gastronomie inspirativními a užitečnými informacemi, které pomáhají provozovatelům i dodavatelům. Je odborným partnerem a garantem profesních asociací v ČR i SK.

Je absolventkou marketingu na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě a manažerského studia na Dominican University Chicago v USA. 

Spolupracuje s univerzitami a věnuje se mladým nadšencům pro výzkum, ať už formou přednášek nebo stáží, které Data Servis nabízí. 

Doc. Dr. PAVEL TUČEK

Po základní škole jsem nastoupil na Střední odborné učiliště v Olomouci a cestu k vyššímu vzdělání jsem našel až po menším odstupu, a dodnes celé té cesty nelituji, neboť mi všechna ta studia otevřela cestu k poznání všeho krásného, co věda a výzkum nabízí. V rámci VŠ studia jsem se ocitl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vystudoval jsem pětiletý obor Matematika, kde jsem se soustředil na různá zákoutí toho, jak s čísly a vzorečky pracovat a k čemu jsou vlastně dobré, takže jsem se seznámil s tím, jak modelovat mostní nosníky, jak se rozhodovat v otázkách rizika, jak správně investovat a co to vlastně je, zpracovávat čísla pro potřeby dalších rozhodnutí. Postupem času mne matematika a fyzika natolik pohltila, že jsem ji začal vnímat jako nedílnou součást života. Po absolvování tohoto magisterského studia jsem se chtěl plně vrhnout do bankovního sektoru a své znalosti a zkušenosti aplikovat na finančních trzích, ale životní osud mi přivál do cesty mého dnes už i životního mentora Prof. RNDr. Ing. Lubomíra Kubáčka, DrSc. Dr.h.c., který do značné míry ovlivnil můj další profesní i osobní život. Nejen, že mne podpořil a dodal potřebné odborné vedení, ukázal mi způsob, jak mohu své znalosti uplatnit v zahraničí a tak jsem se vydal cestou doktorského studia, které jsem částečně absolvoval v Rakousku, kde jsem se již zabýval matematickou statistikou a pracoval na vybraných projektech spolupráce. A toto mi zůstalo už napořád. Po absolvování doktorského studia jsem se stal typickým akademikem, začal jsem učit, dělal jsem vědecké články a vedl své vlastní studenty. Nicméně i díky mentorskému vedení Prof. Kubáčka jsem hodně spolupracoval nejen s univerzitami po celém světě, ale také s průmyslovými partnery. Díky tomu všemu jsem se ocitl v další životní etapě a tou bylo výzkumné centrum. Podařilo se mi nastartovat řadu úspěšných spoluprací mezi univerzitami a komerčními subjekty, kdy díky zavádění inovativních řešení, transferu know-how a nejnovějších technologií bylo docíleno toho, že se postupně rozrůstala snaha akademiků o spolupráci s průmyslem a ke všeobecné spokojenosti z těchto činností byly i hmatatelné výsledky z pohledu přidané hodnoty do výroby (a z toho plynoucí aplikované výsledky v podobě patentů, užitných vzorů a zlepšováků). Tohle vše ale vyvrcholilo v jedno důležité životní rozhodnutí, tedy k plnému zapojení do komerčního sektoru. Nejen, že jsem tedy ukončil svou dosavadní akademickou působnost a začal působit jako koordinátor vědeckých aktivit v zahraničí, ale ve finále jsem svou cestu „zaparkoval“ v pro mne srdcovém automobilovém průmyslu, konkrétně ve společnosti Hella. V rámci svých činností řeším nejen každodenní rutinní úkoly spojené s realizovanými projekty vývoje a výroby světlometů, ale také s řadou inovativních projektů. Snažím se budovat síť odborníků jak z akademického prostředí, tak z firemního. 

Ing. ZUZANA ŠITAVANCOVÁ, Ph.D.

Zuzana je výzkumnou ředitelkou a společníkem firmy MoraviaLab s.r.o, která se věnujeme  problematice hydroponického vertikálního pěstování pod umělým osvětlením. Firma vyvíjí a dodává komplexní modulární technologická řešení pro vertikální pěstování bylin, microgreens, zeleniny a ovoce.  Motivací pro vstup do soukromého sektoru v oblasti vertikálního hydroponického pěstování byla novost, inovativnost a přidaná hodnota celé problematiky lokální potravinové produkce v městském prostředí. Jako velkou výzvu vnímá nastavení konceptu lokálního pěstování čerstvých vysoce výživných potravin, které ke své produkci nevyžadují herbicidy a pesticidy a řeší nedostatek odpovědnosti v současném potravinovém systému.

Posgraduální studium absolvovala na VŠB-TU Ostrava, HGF v oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu. Projektovým řízením v oblasti vědy a výzkumu se zabývá již 18 let.

Je vdaná, má 2 syny a jejími koníčky jsou lyžování, tenis, četba a karavaning.

Ing. TOMÁŠ ZEDNÍČEK, Ph.D.

Tomas Zednicek received his PhD degree in electro-technology – tantalum capacitors – from the Brno University of Technology in 2000. From 1994 to 2014 Tomas worked in AVX Corporation, leading passive components manufacturer, on various engineering, quality, failure analysis and research positions, from 1999 as Worldwide technical marketing manager on tantalum capacitors. Tomas established European Passive Component Institute (EPCI) in 2015 including its educational and information website www.passive-components.eu that has become a leading global blog dedicated to passive electronic components. EPCI is organizing bi-annual international PCNS Passive Components Networking Symposiums www.pcns.events held in Europe in co-operation with European university. In 2020, in response to COVID19, EPCI founded e-learning platform for passive components EPCI Academy www.epci-academy.com. He collaborated on high energy, high density capacitor development and specifications in wide range of applications from energy harvesting, wearables, industrial, medical and automotive to high reliability space industry. He has co-operated with EC H2020 space passive components projects as an external expert and ESA European Space Agency in projects related to passive components (assistance with a capacitor bank design for Mars Curiosity’s ChemCam laser power supply). Tomas is author of more than 70 technical papers, 1 US/international patent USA 7,352,563 B2 and scientific articles about high energy capacitors and passive components. His two CARTS conference papers were voted as the best and outstanding papers. He received Dr. Zandman’s award for a great contribution to passive component industry from CARTS Europe in 2005. 

JIŘÍ LEXA

Jiří se společně s externím týmem stará o marketingovou strategii, plánování a komunikaci Lemonera směrem k e-shopařům s cílem pozitivně je motivovat k využití financování v jejich prospěch, aby tak urychlili svůj růst. Zkušenosti s obdobnou pozicí sbíral zejména jako šéf marketingu e-shop platformy Upgates a na poli e-commerce se pohybuje již přes 5 let. Primárně v oblasti SaaS a okrajově také při marketingových projektech menších e-shopů. 

Ve volném čase se věnuje sportům, nejčastěji volejbalu. Jeho zájmem je geopolitika a politické dění, v minulosti se proto také okrajově zajímal o politický marketing. 

doc. MUDr. ONDŘEJ VOLNÝ, Ph.D.

Ondřej působí na pozici zástupce přednosty pro vědu a výzkum na Neurologické klinice FN Ostrava. Od roku 2021 rovněž zastává funkci vedoucího Centra klinických neurověd LF Ostravské univerzity (LF OU). Dr. Ondřej Volný nadále výzkumně spolupracuje s Calgary Stroke Program (jako research affiliated), dále působí jako post-doctoral researcher v Mezinárodním centru klinického výzkumu FN u sv. Anny a LF MU (ICRC) a jako externí konsultant a metodik pro klinické doporučené postupy v rámci Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT) pod, LF MU. 

Zároveň byl oceněn několika národními i zahraničními oceněními.

doc. Dr. VLADISLAV KOLARIK

Vladislav Kolarik působí od roku 1990 jako vědecký pracovník ve Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT (Pfintzal, Německo), kde se na oddělení energetických systémů zabývá vysokoteplotními materiály a povlaky pro použití v energetických technologiích. Fraunhofer ICT je jedním ze 76 institutů prestižní německé společnosti Fraunhofer-Gesellschaft, přední organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě. Působil jako koordinátor, řešitel a spoluřešitel grantových evropských i národních projektů. Absolvoval studium fyziky na Univerzitě Fridericiana v Karlsruhe, dnes Technologický institut v Karlsruhe (KIT). Doktorát získal na univerzitě RWTH Aachen a titul docenta na Západočeské univerzitě v Plzni. Je členem International Advisory Board RVVI.  Od roku 2021 také působí ve vedení Fraunhoferovy inovační platformy Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava (FIP-AI@VSB-TUO), jejímž hlavním cílem jsou inovativní řešení udržitelnější průmyslové výroby.