Konference, která propojuje světy podnikání a výzkumu

Nejnovější výsledky z oblasti vývoje a výzkumu

Unikátní příležitosti pro byznysovou sféru

Otevřené dveře pro nové spolupráce

Letos a v příštích letech navazujeme na doposud samostatnou konferenci Business2Science, její úspěšné 3 ročníky a rozhodli jsme se pro Vás téma efektivní spolupráce mezi světem podnikání a výzkumem zahrnout v zcela nové, větší, obsáhlejší konferenci. 

Srdečně Vás zveme na první ročník unikátní konference InnoVerse 2024.

SAVE THE DATE!


ŘEČNÍCI

Mgr. PAVEL CSANK

CEO ve společnosti MSIC

Mgr. MARTINA POUCHLÁ

Publicistka, dokumentaristka a dlouholetá redaktorka Českého rozhlasu

RNDr. VOJTĚCH NOSEK, Ph.D.

Spoluzakladatel a CEO společnosti UNICO

Mgr. ADÉLA HRADILOVÁ

Členka představenstva MSIC a koordinátor přípravy a implementace aktivit, služeb a programů na podporu malých a středních firem/start-upů v rámci „RISK MSK“

RNDr. VOJTĚCH KADLEC, Ph.D.

Spoluzakladatel a partner ve společnosti UNICO

KJELL HÅKAN NÄRFELT

Chief Strategy Advisor at VINNOVA - Swedish Governmental Agency for Innovation Systems

Doc. Dr. PAVEL TUČEK

Operation product manager ve společnosti Hella/Forvia


prof. Ing. IVO VONDRÁK, CSc. 

Poslanec sněmovny Parlamentu ČR, býv. hejtman MSK a rektor VŠB-TUO

ROMAN BADÍK

CEO ve společnosti Enantis


PhDr. LENKA MYNÁŘOVÁ

CEO ve společnosti Datamar International s.r.o a členka představenstva ve společnosti NAFIGATE Corporation

Ing. TOMÁŠ ZEDNÍČEK, Ph.D.

President EPCI European Passive Components Institute


Ing. MARCELA ŠIMKOVÁ, MBA

Ředitelka ve společnosti Data Servis - informace s.r.o.  

Ing. ZUZANA ŠITAVANCOVÁ, Ph.D.

Výzkumná ředitelka ve společnosti MoraviaLab s.r.o.

JIŘÍ LEXA

Head of Marketing and Partnerships, Lemonero

Ing. NIKOLAS MUCHA, Ph.D.

Specialista komercializace Centra transferu technologií VŠB-TUO

Doc. MUDr. ONDŘEJ VOLNÝ, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum na Neurologické klinice FN Ostrava a vedoucí Centra klinických neurověd LF Ostravské univerzity 

Mgr. JANA TRDÁ, Ph.D.

CEO ve společnosti VR Vitalis

RADIM UHER

Jednatel ve společnosti DVA MLUVČÍ s.r.o.

Ing. DANIEL MINAŘÍK, Ph.D.

Předseda představenstva Moravskoslezského Vodíkového Klastru, z. s.

VLADISLAV KOLARIK

Vědecký pracovník odd. energetických systémů ve Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT (Pfintzal, Německo)

MICHAL JORDÁN

CEO ve společnosti PatentEnter

Ing. CHRISTIAN KREMSER

Application Engineer ve společnosti ATEsystem s.r.o.O KONFERENCI


V září 2021 jsme zorganizovali první ročník konference Business2Science (B2S), jejíž cílem bylo přispět k efektivní spolupráci mezi světy podnikání a výzkumu. Ústřední myšlenkou, která se nesla celou konferencí, bylo téma Od konference k platformě.

Zářiovou konferencí to celé neskončilo. Ba naopak, teprve začalo. Rozjeli jsme platformu B2S, v rámci které probíhají další navazující aktivity se stejným cílem.

Jako vyvrcholení všech souvisejících aktivit minulého roku proběhl v listopadu 2022 druhý ročník této úspěšné konference, tentokrát na téma Podoby excelence na různých úrovních TRL (Technology Readiness Level) a opět se zaměřením na efektivní spolupráci obou sfér.

Častou překážkou B2S spolupráce je rozdělování výzkumu na základní a aplikovaný. Stále více výzkumníků i expertů z firemní praxe zdůrazňuje, že uvedené rozdělení je umělé a mnohdy brání efektivní komunikaci a spolupráci.

Cílem druhého ročníku bylo ukázat mnohost podob výzkumné excelence, zejména v různých fázích cesty od bádání po uvedení nového produktu nebo technologie na trh. Větší porozumění různorodému vnímání excelence v různých fázích inovačního cyklu přispěje k usnadnění přenosu jak nových myšlenek, tak k spoluvytváření nové přidané hodnoty.

Letošní konference naváže na předchozí a zaměří se speciálně na téma Marketingová excelence ve vyšších řádech inovací neboli Z laboratoře na trh a zpět

Budeme se společně věnovat otázkám, jak znalosti z trhů o konkrétních potřebách lidí a firem co nejlépe uchopit a využít jak pro zaměření výzkumu, tak pro komercializaci jeho výsledků.PROČ KONFERENCE BUSINESS 2 SCIENCE?

Intenzivní spolupráce mezi podnikatelskou a akademickou sférou je základní charakteristikou rozvinutosti inovačního ekosystému. Tato spolupráce má řadu podob, od smluvního výzkumu přes participaci ve výuce na vysokých školách až po zakládání start-up firem za účelem komercializace výsledků výzkumu. Skrze všechny její podoby dochází k přenosu specifických znalostí, nových technologií a důležitých kontaktů s dopadem na celkovou prosperitu společnosti.


EXISTENCE BARIÉR

Jakkoliv se akademický a podnikatelský svět vzájemně potřebují, jejich fungování je založeno na odlišných principech. To často vede ke vzniku různorodých bariér spolupráce. V České republice i dalších zemích, kde došlo k dekádám přerušení tradice soukromého podnikání, jsou přirozené bariéry vzájemné spolupráce ještě o něco zesíleny.

KOMU JE KONFERENCE URČENA?

Touto konferencí cílíme na lidi, kteří hledají úspěšné cesty vzájemné spolupráce. Na lidi, kteří věří, že kvalitní výzkum přináší nekonečné množství nových příležitostí nejen pro svět podnikání. Těšíme se na účastníky, kteří rádi objevují nové cesty v čemkoliv, co dělají. Zejména nové cesty ve světě, kde hranice jsou stále více umělé a překračování hranic je inspirací a výzvou současně.PROGRAM

19.10.2023 KONFERENCE

8:00 REGISTRACE

9:00 - 9:10 BUSINESS2SCIENCE PLATFORM

Co to je B2S platforma, jaké konkrétní aktivity jako inovační centrum realizujeme a s jakými výsledky?

Pavel Csank, MSIC

9:10 - 9:55 KNOWLEDGE VALORIZATION 

Proč je toto téma důležité a co přinese? Ukážeme světovou best practice, jak pracovat s výsledky výzkumu směrem k úspěšnému                                    využití v praxi, a to jak v komerčním, tak i ve veřejném sektoru. Zároveň ukážeme, jak důležité jsou marketingové znalosti                                                   a postupy už při formulování samotných výzkumných projektů. Vše v angličtině s hostem z jedné z předních evropských zemí.

9:55 - 10:55 PANELOVÁ DISKUSE č. 1: MARKETINGOVÁ EXCELENCE 

Aneb když se výzkumné zadání velmi efektivně na samotném začátku zaměřuje na maximalizaci šance využití v praxi.                       Jak je důležité propojení Technology Readiness Levelu a Marketing Readiness Levelu, jak posunout výsledky výzkumu k úspěšné         inovaci a jak efektivně posilovat financování organizace, aby nebyla závislá na grantových penězích? Ukážeme různé perspektivy, jak k marketingové excelenci přistupují v korporátu, v SME, ve start-upu a na univerzitě.

Moderátor: Vojtěch Nosek, UNICO

Panelisté: Zuzana Šitavancová, MoraviaLab s.r.o.; Jiří Lexa, Lemonero; prof. Ivo Vondrák, poslanec sněmovny Parlamentu ČR,   býv. rektor VŠB-TUO a hejtman MSK; Doc. Dr. Pavel Tuček

10:55 - 11:25 Coffee break

11:25 - 12:25 PANELOVÁ DISKUSE č. 2: VÝZKUM TRHU

Jak se dělá výzkum trhu a co přináší? Jak tyto postupy využít pro zacílení vlastních výzkumných a vývojových aktivit. Na vše odpoví specialisté na výzkum trhu a lidé, kteří tyto techniky a zdroj informací využívají v oblasti strategického směřování výzkumu                                   a využití jeho výsledků.

Moderátorka: Adéla Hradilová, MSIC

Panelisté: Lenka Mynářová, Nafigate; Marcela Šimková, Data Servis - informace s.r.o.; Tomáš Zedníček, EPCI Academy;             Roman Badík, Enantis

12:25 - 13:25 Oběd

13:25 - 13:55 PŘÍPADOVÁ STUDIE: ABSENCE VÝZKUMU TRHU

Co může způsobit chybný výzkum trhu nebo jeho úplná absence při komercializaci?

Vojtěch Kadlec, UNICO

13:55 - 14:25 PŘÍPADOVÁ STUDIE: MARKETING READINESS LEVEL

Marketing je jednou z největších slabin inovačních projektů, protože vyžaduje u start-upů specifický přístup. Jak vypadá intuitivní přístup start-upu vs. postup v rámci MRL (Marketing Readiness Level)? 

Lenka Mynářová, Nafigate

14:25 - 14:45 PITCH-DECK SESSION 

Vybraní hosté formou elevator pitch během 2 minut představí, kdo jsou a s čím přichází (co vyvíjí, co zkoumají, co potřebují, jakou spolupráci chtějí navázat, jakého partnera hledají, co nabízí, co rozjíždí apod.), a mohou tak získat kontakty či nabídky spolupráce ze světa podnikání a výzkumu.

14:45+ ZÁVĚR A NETWORKING

Závěrečný networking, v rámci kterého mohou hosté rozvinout svou síť kontaktů o potenciální klíčové partnery. 

*změna programu vyhrazena

PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNER

PARTNER

PODPOROVATEL AKCE

MEDIÁLNÍ PARTNER


ORGANIZÁTOR KONFERENCE


KUDY NA KONFERENCI?

Areál MSIC, budova VIVA, Technologická 376/5, 708 00 Ostrava-Pustkovec


Parkování: ANO

Hromadná doprava: ANO

Tram: 7, 8, 17

Bus: 40, 43, 58